ILUSTRACE: Eiko Ojala

Web spolku Nepromlčíme

Nestojí za námi žádná politická strana – iniciativu tvoří lidé napříč celou společností s profesním či osobním vztahem k tématu, jako jsou právníci, oběti trestných činů, novináři či kriminalisté

Aktualizace:
Grafika & Webové stránky

Občanská iniciativa, nyní již spolek, Nepromlčíme si klade za cíl otevřít společenskou diskuzi nad tématem promlčených trestných činů. Společným diskurzem chceme dojít ke zrušení možnosti v České republice promlčet trestné činy, zejména vraždy, anebo alespoň dojít k dosažení prodloužení jejich promlčecích lhůt a dostat se tak na úroveň západní Evropy.

Spolek Nepromlčíme vytváří platformu pro sdílení názorů a diskuzí na téma promlčení trestných činů, postavenou na demokratických principech participace všech názorových stran. Vyzýváme tak k otevřené debatě všechny, kteří pokládají za nepřijatelné, aby tak závažné trestné činy, jakými jsou vražda, znásilnění či podvod bylo možné v Česku po určité době promlčet. Stejně tak nabízíme bezpečný prostor zastáncům institutu promlčení k vyjádření svých názorů a obhajobě současného stavu. Nestojí za námi žádná politická strana – iniciativu tvoří lidé napříč celou společností s profesním či osobním vztahem k tématu, jako jsou právníci, oběti trestných činů, novináři či kriminalisté.

Na webové stránky, které jsme pro spolek vytvořili, se můžete podívat zde.

Web spolku Nepromlčíme
Hodnocení čtenářů3 Hlasy
95
95
PressPort Magazín